Ølgod Jagtforening administrerer personoplysninger i overensstemmelse med dataforordningen (GDPR) samt de af Danmarks Jægerforbunds angivne retningslinier herfor. Yderligere oplysninger herom findes via linket her samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside via linket her